Vi jobbar för ett hållbart samhälle.

Genom att ta tillvara på material från bilar som katalysatorer, kablage, stommar och aluminium ser vi till att de kommer till användning igen. På så sätt sparar vi på både miljö och ekonomi.

Det är så vi på Lagagruppen tänker. Sunt och förnuftigt.

Varje år tar Lagagruppens medlemmar emot ca 70 000 bilar för demontering. Mer än hälften av alla bildelar återanvänds från nyare krockskadade bilar. Resterande delar ser Lagagruppen till att de återvinns på rätt sätt.

Skrota bilen hos någon av våra 65 anläggningar i landet, ofta centralt placerade för att underlätta transporten av din bil. Då vet du med säkerhet att din bil demonteras på ett korrekt och miljömässigt sätt, allt enligt gällande EU-direktiv. Mijlöaspekten är viktig vid skrotning eftersom varje fordon innehåller en mängd vätskor och material med stor miljöpåverkan som måste omhändertas.


”Våra medlemmar tar mijlöfrågorna på största allvar och ser till att alla bildelar demonteras på ett miljöriktigt korrekt sätt.”

– Thomas Forsgård, VD för Laga