Katalysatorer

En använd katalysator innehåller ädelmetaller. Genom att återvinna dessa metaller minskar vi behovet av utvinning ur naturen, vilket ger en stor vinst för miljön. När katalysatorn har klippts upp och tömts på metallerna så smälts ytterhöljet ner. Genom att sälja katalysatorer till Lagagruppen ser vi till att ni får ut det mesta av värdet i en katalysator.

Kablage

Gör en stor insats för miljön, lämna ditt kabelskrot till kabelåtervinning. Allt material i kablarna kan återvinnas

Däck & fälg

Med stor hänsyn till miljön delar man upp uttjänta fordonshjul i rena materialfraktioner, som alla kan återanvändas. Detta ger 100% återvinning.

Visste du att …

… det går åt 100% mindre energi att återanvända en begagnad originaldel jämfört med att köpa en nytillverkad del?

Katalysatorer Kablage Däck & fälg