Återvinning kablage

Genom att lämna ditt kabelskrot till kabelåtervinning gör du en stor insats för miljön. Allt material i kablarna kan faktiskt återvinnas.

Genom att lämna ditt kabelskrot till kabelåtervinning gör du en stor insats för miljön. Allt material i kablarna kan faktiskt återvinnas.

Allt kabelskrot bearbetas genom att mala ner kabeln i olika steg till små bitar, 4-7 millimeter, så kallad kabelgranulering. Därefter separeras plast och metall (oftast koppar) genom vibrationer och luft. Denna koppar är svår att få bort i samband med fragmentering av bilen.

Detta ger 100% återvinning.

Du demonterar med enkelhet 4 kg kabel per bil. Tillsammans demonterar Lagagruppens medlemmar 70 000 bilar per år vilket ger, med dagens noteringar, 5.1 miljoner i extra intäkt på återvinning av kablage.

Läs mer på www.laga.se