Återvinning däck och fälg

Ni sparar massor av tid genom att slippa hanteringen och bearbetningen av detta material. Lagagruppen ställer idag ut en container som fylls med hjul, däck eller fälg.

Genom vår samarbetspartner Redox Miljöhantering tillhandahåller vi tjänster som medverkar till en total återvinning av fordonshjul på ett kostnadseffektivt och för miljön långsiktigt hållbart sätt.

Verksamhet

Redox Miljöhantering AB har idag en anläggning som lever up till de intentioner införandet av producentansvar syftar till. Med stor hänsyn till miljön delar man upp uttjänta fordonshjul i rena materialfraktioner, som alla kan återanvändas. Maskinen tar loss däcket från fälgen helt automatiskt, utan att skada däcket. Med denna arbetsmetod når man idag 100 procent återvinnig av materialet.

Redox leverantörer är i första hand kommuner och bildemonterare i hela Sverige, alla med avsikten att lösa hanteringen av uttjänta fordonshjul på ett kostnadseffektivt och för miljön hållbart sätt.

Läs mer på www.laga.se