Återvinning katalysatorer

En använd katalysator innehåller ädelmetaller. Genom att återvinna dessa metaller minskar vi behovet av utvinning ur naturen, vilket ger en stor vinst för miljön. När katalysatorn har klippts upp och tömts på metallerna smälts ytterhöljet ner. När du säljer katalysatorer till Lagagruppen ser vi till att du får ut det mesta av värdet i en katalysator.

Om katalysatorn

En av de viktigaste delarna i bilens avgassystem är katalysatorn. Fransmannen Eugene Houdry som var verksam i USA på 50-talet är den som forskat mest kring katalysatorn, och han har flera patent. Katalysatorn är som en ”burk” med plattor i som ytbelagts med ämnen för att skapa en kemisk reaktion vid kontakt med avgaser.

För att rena avgaser från bensinmotorer används så kallade trevägskatalysatorer som har förmågan att minska halterna av kolväten, kolmonoxid samt kväveoxider. För att andra typer av motorer, såsom dieselmotorer, används istället oxidationskatalysatorer. Katalysatorn konverterar skadliga utsläpp av kolväte, kväveoxider och kolmonoxid till mindre skadliga ämnen.

I samband med att man blev mer medveten om de negativa effekterna med avgaserna och att man genom katalysatorer kunde minska dessa, började man helt att övergå till blyfri bensin. Bly lägger sig nämligen som en tunn hinna i katalysatorn vilket gör att den till slut slutar att fungera.

Läs mer på www.laga.se