Varje år tar Lagas medlemmar emot ca 70 000 bilar för demontering. Mer än hälften av alla bildelar återanvänds från nyare krockskadade bilar. Resterande delar ser Laga till att de återvinns på rätt sätt.

Skrota bilen hos någon av våra 68 anläggningar i landet, ofta centralt placerade för att underlätta transporten av Din bil. Då vet Du med säkerhet att Din bil demonteras på ett korrekt och miljömässigt sätt, allt enligt gällande EU-direktiv. Miljöaspekten är viktig vid skrotning eftersom varje fordon innehåller en mängd vätskor och material med stor miljöpåverkan som måste omhändertas. Vid en korrekt och professionellt utförd demontering ska exempelvis:

  • Bilen dräneras på vätskor som motorolja, växellådsolja, glykol, spolarvätska och bränsle. Dessa vätskor samlas upp i slutna kärl för vidare miljöbehandling.
  • Batteriet tas ur bilen och skickas för upparbetning.
  • Hjulen monteras av och fälg och däck (som innehåller HA-oljor) separeras.
  • Tungmetaller som bly, kvicksilver och freoner hanteras separat och skickas för miljöbehandling.
  • Allt glas tas ur karossen och skickas för återanvändning.
  • Karossen pressas ihop för att kunna transporteras på ett effektivt sätt.
  • Karossen fragmenteras (slås sönder i en kvarn och separeras i olika fraktioner).
  • De olika metallerna levereras till smältverk för återanvändning.

Här nedan kan Du själv söka efter Din närmsta miljöcertifierade bildemontering.

”Våra medlemmar tar miljöfrågorna på största allvar och ser till att alla bildelar demonteras på en miljöriktigt korrekt sätt.”

– Thomas Forsgård, VD för Laga